pilt1

Byggnation och arbetskraftsförmedling

Kaubanduskoda-member logo ENGAiki Invest är ett privat företag som etablerades för några år sedan för verksamhet i Estland och Norden.

Företagets huvudsyfte är att erbjuda kvalitetsarbetskraft till stabila företag med höga värderingar.

Stora erfarenheter, en bred omfattning av byggtjänster, flexibilitet, tillförlitlighet, leveransprecision och framförallt bra kvalitet har hjälpt Aiki Invest att vinna och behålla tilliten och ett gott rykte hos uppdragsgivare.

Idag kan vi med stolthet säga att Aiki Invest erbjuder sina kunder professionell arbetskraft av god kvalitet inom många olika byggområden.

Betongarbeten

Vi utför alla möjliga betongarbeten från armering till gjutning. Dessutom även monteringsarbeten.

 • betonggolv
 • mellantak
 • trappor
 • husgrunder
 • betongbjälkar
 • väggar
 • monolitiska betongkonstruktioner

pilt5

pilt3

Takarbeten

Vi utför olika takarbeten, från resning av takstolar till montering av regnvattensystem.

 • falsade plåttak
 • plåttak
 • tegeltak
 • vasstak
 • skiffertak
 • platta tak
 • bitumentak

pilt9

pilt8

valtsplekk3

valtsplekk1

Metallarbeten

Vi utför olika metallkonstruktioner.

 • byggkonstruktioner
 • montering
 • svetsning

Projektledning

Aiki Invest OÜ är en pålitlig samarbetspartner för sina kunder genom alla etapper i byggprocessen, från framtagning av en första idéskiss till överlämnande av nycklar till det färdiga huset.

 • byggplanering, skisser, ansökan om ritningslov;

 • förberedelser för byggritning och teknisk beskrivning;

 • projektering (teknisk beskrivning eller redovisning av byggprojekt), ansökan om bygglov;

 • val av byggentreprenör genom en anbudsprocess, byggnation, upprättande av nödvändiga handlingar till färdigt hus.

Arbetskraftsförmedling

Vi hittar lämplig arbetskraft efter kundens behov både för längre tids anställning och för säsongsarbeten, samt erbjuder även personaluthyrning.

Takläggare:
 • falsade plåttak
 • tak belagda med SBS-matta
 • tegeltak
 • plåttak
 • vasstak 
Byggarbetare:
 • betongarbetare
 • snickare
 • målare
 • murare
 • VVS-installatörer
 • kaklare

pilt7

Måleriarbeten

Företaget utför måleriarbeten av bra kvalitet. Från förberedelser till målning eller tapetsering.

 • putsarbeten
 • spackling
 • målning
 • tapetsering
 • kakling
 • byggnad av lätta mellanväggar och innertak
 • byggnad av badrum och bastur
 • städning efter byggarbeten

Fasadarbeten

Vi utför värmeisolering och renovering av fasader:

 • träfasader
 • skivfasader
 • frigolitfasader (skummad polystyren).
 • tegelfasader
pilt6